Skip to main content

Nationell strategi saknas

De många segrar svenska kockar gjort vid internationella tävlingar har satt vårt land på den gastronomiska världskartan. Kockarnas många internationella segrar har skapat förväntningar på att Sverige är ett land fyllt av måltidsupplevelser. Den rena miljön, fribetande djur och frånvaron av inslag som galna kosjukan, bidrar också till en positiv måltidsbild. Flera marknadsundersökningar visar att turister ser Sverige som ett gastronomiland. Näringsdepartementet framhåller i sitt framtidsprogram för turismen, att många turister lockas av det goda rykte bland annat de svenska kockarna har internationellt. Frågan är om vi idag klarar av att leva upp till dessa förväntningar.

Vid de myndigheter och departement som arbetar med turism respektive måltid, tycks man ännu inte ha resonerat strategiskt om måltidsturismens betydelse. Det finns ingen formulerad strategi för måltidens roll för turismen och för hur måltidsturismen kan utvecklas. Inte heller de myndigheter som arbetar med frågor kring produktion av lokala livsmedel, har någon strategi för hur turismen kan bli en viktig faktor för den småskaliga livsmedelsnäringen.

Bland företrädare för centrala turistaktörer i Sverige finns också en kritisk attityd till den svenska måltidsturismens dagsläge. En av de centrala myndighetspersoner för turismen jag intervjuat, menar att inte alls har någon tradition med högklassig eller spännande mat som lockar många besökare. Den svenska traditionella husmanskosten är fet och kaloririk, och behöver transformeras. För att göra måltiden till en starkare kraft för svensk turism, måste det skapas starka kompetenscentra, som kan driva utvecklingen av måltidsturism. Det behövs också kunskapsöverföring till olika aktörer inom turismindustrin, men också till turisterna, exempelvis genom goda guider.

En annan företrädare för turistmyndigheterna framhåller att det inte bara handlar om mat, utan att måltiden också har med upplevelser och möten att göra. Måltiden är väldigt viktig för turismen, men fortfarande en ny och outvecklad fråga. Även denne person framhåller att det inte finns någon färdig strategi för måltiden och turismen, men att den behövs. Nätverken mellan representanter för turistindustrin och måltidsindustrin behöver också utvecklas. Det är viktigt att få måltidsaktörerna att fokusera mer på kundernas, gästernas efterfrågan, och inte som nu koncentrera sig på maten. Det är viktigt att utveckla värdskapet, och då särskilt vad som är genuint och lokalt.