Skip to main content

Samverkan är nödvändigt

De studier som gjorts visar att regioner och orter med god innovationskraft och en dynamisk utveckling för måltidsprodukter och turism, karakteriseras av en gemensam kunskapsutveckling och en nära samverkan mellan företag som arbetar med lokala livsmedel och turism. En positiv utveckling beror till stor del på en nära samverkan mellan olika aktörer. För att ett nätverk ska fungera är det avgörande att det finns uthålliga relationer mellan aktörerna, och att man gemensamt arbetar med problemlösning, utveckling, försök och genomförande av nya lösningar.

Relationens uthållighet och dynamiken i ett nätverk framstår som viktigare än aktörernas geografiska närhet. Således kan ett internationellt nätverk som "Regional Matkultur" (Culinary Heritage) ge större effekter än vad ett lokalt nätverk kan ge. Lokal eller regional isolering leder lätt till att den lokala dynamiken stannar av. Den svenska näringspolitiken inom turism och lokal mat, riktar sig huvudsakligen mot många små och oberoende innovationsprojekt. Detta är ineffektiv i jämförelse med organiserade system där man kan utnyttja det ena projektets framgångar i arbetet med att utveckla andra projekt.

Det är viktigt att tydliggöra för och överbevisa aktörer som antagligen är okunniga eller motvilliga, om vilka fördelar ett innovationsprojekt kan leda till. Många kommer att vara motsträviga och konstatera att man aldrig gjort så förr, att det är annorlunda här, att allt redan är bra och så vidare. Men lyckade projekt måste kämpa emot de motsträviga och få dem med på vagnen.

För att lyckas behöver man oftast också stöd från kompetenscentra utanför det egna projektet. Det kan vara universitet eller högskolor, Hushållningssällskapen, projekt som Eldrimner och mycket annat. Det behövs en dynamisk kärna som består av ett samspel mellan kulturarvet och måltidsaktörerna. En sådan samverkan inom en destination är avgörande för att den lokala måltiden ska bli en självbärande destinationsprodukt med förmåga att förnya sig. Flera aktörer som samverkar, krävande kunder samt interna och/eller externa kompetensresurser är nödvändiga för att uppnå en sådan dynamisk kärna.