Skip to main content

Inledning

Detta första avsnitt i kursen om måltidsturism ger en översikt av vad upplevelser, turism och måltider innebär. Betydelsen av att utveckla en god lokal berättelse som kan ge turistmåltiderna näring betonas. Ni får också tips om vilka källor man kan använda för att utveckla denna goda berättelse. Ni får också tips om ytterligare litteratur som kan vara användbar.

För detta avsnitt ska ni läsa följande i litteraturen:

  • "Den goda resan" kapitel "1 Bakgrund" och "4. Turismteori"
  • Hela populärvetenskapliga skriften "Den goda resan".
  • "Att tillaga en region" avsnitten "inledning" och "Metodologiska perspektiv".