Innehållsförteckning

 1. Inledning
 2. Upplevelsernas samhälle
 3. Turismens betydelse
 4. Måltidens betydelse
 5. Samverkan är nödvändigt
 6. Måltiden som destinationssymbol
 7. Nationell strategi saknas
 8. Framtidsprogrammet för turism
 9. Behov av utveckling och forskning
 10. Källor för den goda berättelsen
 11. Att dokumentera
 12. Litteraturförteckning
Med stöd från EU's regionala fond

Europeiska Unionen
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Måltid Lärmodulen är en av totalt ett 50-tal som utvecklats inom ramen för projektet NU, Nätbaserad uppdragsutbildning. Projektet syftar till att testa modeller för nätbaserad komptensutveckling av yrkesverksamma. Utbildningen är lättillgänglig och effektiv samt flexibel beträffande hur studenterna kan bedriva sina studier och redovisa sina uppnådda kunskaper och färdigheter.

Utbildningen är på akademisk nivå vilket innefattar att den bedrivs i nära samband med den forskning som bedrivs bland annat på Mittuniversitetet och att den utvecklar studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar och att formulera och lösa problem.

NU-projektet